Volgens de begrotingswet 2018 is elke beroepsbeoefenaar die aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw) is onderworpen, verplicht om over kassasoftware te beschikken die voldoet aan de voorwaarden van de geldende regelgeving, dat wil zeggen aan de voorwaarden inzake onvervreemdbaarheid, beveiliging, bewaring en archivering van gegevens in het kader van een eventuele controle van de overheidsadministratie.
Overheidstest om te zien of u beveiligde kassasoftware moet hebben

massage cash management software
boekhoudsoftware op ipad

 

Hier volgen de redenen waarom aan deze voorwaarden moet worden voldaan:

  • Voorwaarde van onveranderlijkheid: de gebruikte software voor het kasregister moet de mogelijkheid bieden om alle gegevens in verband met de afrekeningen te registreren zonder dat deze worden gewijzigd
  • Veiligheidsvoorwaarde: het moet de veiligheid waarborgen van de zogenaamde oorspronkelijke gegevens, eventuele wijzigingen en bewijsstukken
  • Voorwaarde voor bewaring: de verzamelsoftware moet in staat zijn de gegevens over een bepaalde periode te registreren en te sluiten
  • Archiveringsvoorwaarde: de software is verplicht een archiveringsperiode vast te stellen met inbegrip van bevroren en gedateerde gegevens via een technisch hulpmiddel dat de integriteit van de gegevens waarborgt.

 

Om de conformiteit van uw kassasoftware voor uw bedrijf te rechtvaardigen, is het vereist dat u een conformiteitscertificaat krijgt van een erkende instantie of van de uitgever van de software.

 

AAldus vallen onder deze verordening de personen die aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen, vanaf het moment dat zij een kassasoftware gebruiken, ongeacht of zij rechtspersonen of natuurlijke personen zijn, in elke sector van activiteit die de levering van goederen realiseert, of dat zij dienstverleners zijn aan particulieren.

 

gecertificeerd kassa software bericht voor schoonheidsspecialiste
beste home hair styling software

 

Anderzijds zijn er beroepsbeoefenaren die zich niets van deze verordening aantrekken. Dit is het geval voor personen die belastingplichtig zijn en al hun activiteiten in business-to-business (B2B) verrichten, voor zover zij binnen het kader van de factureringsplicht vallen. Dit geldt niet voor BTW-plichtigen die in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling, zoals micro-ondernemers. Hetzelfde geldt voor belastingplichtigen die in aanmerking komen voor de forfaitaire regeling voor de terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde in de landbouw. Ten slotte zijn personen die uitsluitend handelingen verrichten die van de belasting over de toegevoegde waarde zijn vrijgesteld, niet aan deze verordening onderworpen.

 

Het is dus niet verplicht om over kassasoftware te beschikken, maar als u BTW-plichtig bent, moet u de door de wet gestelde voorwaarden naleven.

 

NF525 is een norm die geldt voor kassasoftware sinds 1 januari 2018. Het legt regels op om btw-fraude te voorkomen. Hier zijn onze twee gecertificeerde kassa software:

kapsalon kassa software.
kassa software voor schoonheidsspecialisten

 

Eis voor naleving of certificering?

Door BTW-fraude lopen de staatskassen jaarlijks tussen de 15 en 20 miljard euro mis. Om te voorkomen dat inkomsten worden verdoezeld en dat bijvoorbeeld kassabonnen worden afgedrukt zonder aankoopbewijzen te registreren, heeft de regering besloten een wet op te stellen die BTW-plichtigen verplicht kassasoftware te gebruiken die voldoet aan de norm NF525.

 

Deze verplichting betreft handelaren en vrije beroepsbeoefenaren (kappers, schoonheidssalons, enz.) die aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen en contante betalingen aanvaarden van niet-belastingplichtige klanten.

In de praktijk heeft de staat niet de bevoegdheid om een belasting te heffen op de betaling van contanten aan niet-belastingplichtige klanten;

In de praktijk eist de staat geen certificering. Tijdens een audit moet een BTW-plichtige beroepsbeoefenaar immers alleen aantonen dat zijn software in overeenstemming is met de geldende norm. Daartoe kan hij het certificaat overleggen dat is afgegeven door een onafhankelijke en erkende instantie of een individueel certificaat van de uitgever van zijn computerprogramma.

 

Met andere woorden, de ambtenaren van de belastingdienst eisen niet systematisch software die is gecertificeerd door organisaties als Afnor en INFOCERT. Met een eenvoudig certificaat kunnen zij echter nagaan of het kassasysteem in overeenstemming is met de norm NF525. In geval van onregelmatigheden kunnen zij sancties opleggen.

De eisen van de NF525 norm

NF525-certificering wordt in wezen verleend aan software die aan bepaalde eisen voldoet. In de eerste plaats moet een gecertificeerd computerprogramma zorgen voor de identificatie en de beveiliging van de verzamelde gegevens.

 

Ten tweede moet het worden uitgerust met een instrument voor de traceerbaarheid van transacties en een systeem voor de archivering van alle inzamelingsgegevens. Ten slotte moet zij de ambtenaren van de belastingdienst een systeem voor de teruggave van gegevens ter beschikking stellen om de controles te vergemakkelijken.

De bij de wet voorziene sancties

Indien er geen software is die niet aan de nf-norm voldoet, kan een btw-plichtige een boete van 7 500 euro worden opgelegd. Dit bedrag wordt toegepast op elk kassasysteem dat gebreken vertoont.

 

In geval van valsheid in geschrifte of vals attest voorziet de wet in bijzonder zware straffen: een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 45.000 euro.

 

Hoewel met een certificaat tot op zekere hoogte kan worden aangetoond dat een kassasysteem voldoet aan de NF525-norm, wordt sterk aangeraden te kiezen voor een kassasysteem dat door een erkende instantie is gecertificeerd. Certificatie is de enige oplossing die de afwezigheid van anomalieën garandeert en mogelijke sancties voorkomt.

 

Internetgebruikers zijn ook geïnteresseerd in de volgende artikelen:

Hoe weet ik of een kassasoftware NF525 gecertificeerd is?
Merlin is een NF525 gecertificeerde kappers- en schoonheidsverzorgingskassa software
Het is onmogelijk om kassasoftware te hebben die zich in de certificeringsfase bevindt
Financiële wet achter NF525-certificering
NF525 en de strijd tegen BTW-fraude

scrolltotop Défiler vers le haut