Sinds 1 januari 2018 is de wet tegen btw-fraude van kracht en voorziet in zware boetes, bij gebruik van kassasoftware die niet voldoet aan NF525 regels. Deze tekst is gericht tot belastingplichtigen die aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen en contante transacties verrichten met natuurlijke personen. Of het nu gaat om een winkelier, een kapper of een schoonheidssalon, het is dus van essentieel belang te controleren of de kassasystemen aan deze norm voldoen, om mogelijke sancties te voorkomen.

 

Kassa software voor kapsalon
Kassa software voor Schoonheids instituut

 

Wat is het verschil tussen een certificatie en een attest?

Merk eerst op dat de anti-fraude wet geen NF525 certificatie vereist voor alle kassasoftware.

 

Om aan te tonen dat zijn computerprogramma’s aan de eisen voldoen, kan een belastingplichtige documenten van een erkende instantie of door de uitgever(s) verstrekte certificaten overleggen. De certificering garandeert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de beschermings-, archiverings-, registratie- enbeveiligingssystemen van een softwareprogramma. Zij wordt verkregen na een reeks verificaties en validaties die worden uitgevoerd door een certificeringsorgaan.

 

Het attest daarentegen, wordt door de uitgever opgesteld en afgegeven. Hoewel dit document aan de belastingautoriteiten kan worden voorgelegd, garandeert het niet noodzakelijk dat een kasregistersysteem aan alle nf-regels voldoet. Sommige programma’s zijn niet vrij van anomalieën en in geval van een audit kunnen de toegepaste sancties bijzonder streng zijn.
Houders van software waarvoor eenvoudige certificaten op naam worden afgegeven, wordt sterk aangeraden een aantal tests uit te voeren om na te gaan of zij aan alle eisen van de norm voldoen.

Bepaling van software compliance

Om te beginnen met de beoordeling van de conformiteit van software, is het ideaal te kijken naar het datatrackingsysteem.

 

In het algemeen moeten conforme cashingsystemen niet alleen de schrapping en herdruk van biljetten bijhouden, maar ook de annulering van eerder geïncasseerde biljetten, datumwijzigingen en afdrukken van testversies (school mode).

 

Na deze eerste stap moet worden nagegaan of de software nog steeds de toepassing van verboden praktijken toelaat:

 

  • Afdruk van ticket zonder vermelding van duplicaat
  • Duplicate tickets afdrukken zonder uniek nummer
  • Betaalde tickets bewerken
  • Een nota afdrukken zonder bijlage bij een geïnd biljet
  • Een dummy biljet afdrukken dat lijkt op het biljet
  • Een biljet afdrukken met een hoger bedrag dan het oorspronkelijke biljet, enz.

 

Indien het kassasysteem dit soort transacties voorkomt, is het ongetwijfeld in overeenstemming met de NF525-voorschriften.

 

Ter informatie, het is niet noodzakelijk om Ikosoft software te testen die gecertificeerd is door erkende instanties zoals Merlin, eMerlin of Merlin Air. Deze Merlijnse programma’s hebben een accreditatie gekregen omdat ze voldoen aan de huidige norm.

Gerelateerde onderwerpen:

 

NF525-certificering verplicht voor kassasoftware
Kassa-software die bezig is met NF525-certificering kan niet
Invloed van de financiewet op kassasoftware

scrolltotop Défiler vers le haut