Artikel 88 van de begrotingswet nr. 2015-1785 vereist het gebruik van kasregisters die zijn uitgerust met software die voldoet aan de regels van NF525. Deze verplichting betreft btw-plichtige beroepsbeoefenaren en de toepassing ervan is onmiddellijk op de datum van inwerkingtreding van de tekst, 1 januari 2018.

Een conformiteit zonder vertraging van de software

De verplichting om kassasoftware te gebruiken die voldoet aan de norm NF525 (zoals Merlin voor kappers en esthesisten) is bedoeld voor btw-plichtige ondernemers die contante betalingen aanvaarden van particulieren.

 

Volgens INFOCERT is het niet mogelijk zich in het certificeringsproces te bevinden. Met andere woorden, de bedrijven die onder de verplichting vallen, kunnen geen documenten overleggen waaruit blijkt dat een conformiteitsproces is voltooid. Zij moeten in hoofdzaak documenten overleggen die de conformiteit van hun software met de nf-certificering garanderen.

 

Indien een handelaar, een kapsalon of een schoonheidssalon geen certificering of attest heeft, staat hij bloot aan de sancties van artikel 88 van de begrotingswet 2015.

Sancties bij niet-naleving

Ambtenaren van de belastingdienst met de rang van controleur zijn belast met de controle op de naleving van de door de belastingplichtigen gebruikte software.

 

Na elke interventie stellen zij een verslag op met informatie zoals referenties van de geldsystemen. In geval van onregelmatigheden passen zij de boete van 7.500 euro toe en verplichten zij tot naleving, binnen 60 dagen na de ontvangst van het verslag.

 

Indien zij na deze periode anomalieën ontdekken, moet de belastingplichtige nog eens 7.500 euro per niet-conforme software betalen.

 

Ter informatie: het overleggen van een vals attest of certificaat wordt bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 45 000 euro.

Hoe te werk te gaan bij het conformeren van een incassosoftware

In de regel biedt een eenvoudige update toegang tot software die voldoet aan de regels van de NF525-certificering. Voor relatief oude kassa’s is het soms echter noodzakelijk een nieuw computerprogramma aan te schaffen.

 

Om mogelijke anomalieën te voorkomen die tot zware boetes kunnen leiden, verdient het de voorkeur te kiezen voor gecertificeerde software in plaats van een kassasysteem dat door de uitgever ervan is gecertificeerd. Certificaten bieden namelijk niet altijd de garantie dat er geen onregelmatigheden zijn.

 

De softwarepakketten Merlin, eMerlin en Merlin Air, die zijn ontworpen voor schoonheidssalons, kuuroorden en schoonheidsinstituten, zijn NF525-gecertificeerd en bieden de gebruikers diverse functies: loonbeheer, voorraadbeheer, enz.

 

Ga verder met de NF525 norm:

Ingangsdatum van NF525-certificering
NF525 kassa software gegevensbeveiliging
Hoe gaat de NF525-norm BTW-fraude tegen?
Hoe weet ik of de kassasoftware die ik gebruik, gecertificeerd is?

scrolltotop Défiler vers le haut