Artikel 88 van wet nr. 2015-1785 van 29 december 2015 is op 1 januari 2018 in toepassing getreden. Zij vereist de installatie van gecertificeerde NF525 kassasoftware en voorziet in straffen voor niet-naleving van deze norm.

Een maatregel ter voorkoming van belastingfraude

In een poging om de strijd tegen belastingfraude op te voeren, heeft de regering besloten om het verzwijgen van gegevens aan te pakken bij bedrijven die contante betalingen accepteren. Het artikel 88 van dewet nr. 2015-1785 vereist immers het gebruik van software die voldoet aan de eisen van de NF525-norm. De verplichting richt zich tot elke btw-plichtige beroepsbeoefenaar die kassa’s gebruikt en verrichtingen doet met niet-belastingplichtige klanten.

 

Bovendien worden niet-belastingplichtige ondernemingen en zelfstandige ondernemers die van de btw-vrijstelling profiteren, niet door deze wet getroffen.

 

Om gecertificeerd te worden, moet een computerprogramma aan bepaalde regels voldoen. Deze zijn ontwikkeld om de betrouwbaarheid en integriteit van de geregistreerde gegevens te waarborgen.

De regels van de NF525 norm

Een kassasoftware moet in de eerste plaats de identificatie van processen en gegevens met betrekking tot kasontvangsten mogelijk maken. Dankzij een elektronische handtekening moet zij vervolgensde informatie over de transacties van de handelaar, het kapsalon of de schoonheidssalon beveiligen.
Het computerprogramma moet ook de gegevens systematisch archiveren en uitgerust zijn met een traceerbaarheidsinstrument voor inningsoperaties. Bij controles kunnen de ambtenaren van de administratie alle gegevens met betrekking tot de transacties gemakkelijk en snel terugvinden.

 

Ter informatie: door software te gebruiken die niet voldoet aan de eisen van de norm NF525, riskeert een beroepsbeoefenaar een boete van 7.500 euro, een bedrag dat wordt toegepast per niet-conform computerprogramma.
Indien hij een vals certificaat overlegt, riskeert hij een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 45.000 euro.

De implementatie van een kassasysteem dat voldoet aan de geldende norm

Voor kassa’s van recente datum is alleen een software-update nodig om aan de vereisten van de NF525-norm te voldoen. Voor oudere apparatuur daarentegen moet vaak een nieuw gecertificeerd computerprogramma worden aangeschaft.

 

Merlin, eMerlin en Merlin Air behoren tot de meest betrouwbare kassasoftware speciaal voor kuuroorden, kapsalons en schoonheidssalons. Zij voldoen aan de nieuwe voorwaarden van onveranderlijkheid, veiligheid, archivering. Tegelijkertijd bieden zij diverse hulpmiddelen die onder meer voorraadbeheer en personeelsplanning vergemakkelijken. Merlin is NF525 gecertificeerde kassasoftware.

 

Om de straffen voorzien in artikel 88 van de begrotingswet 2015 te vermijden, de controles door de personeelsleden van de administratie te versnellen en het beheer van de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren, schaft u best een nieuwe software aan.

 

Artikelen die ook andere internetgebruikers interesseerden:

Hoe te zien of een kassasoftware NF525 gecertificeerd is
Kassa software kan niet in de certificeringsfase zitten
kappers kassa software
beauty instituut kassa software

scrolltotop Défiler vers le haut