Klantenbinding & Marketing
Visuel homme securite Visuel sécurité
Beveiliging

Veilige software voor uw bedrijf, een geruststellende gedachte

Image logiciel surveillance salon

Het dagelijks toezicht van uw salon!

Pictogramme tranquillité

fleche top onmogelijk te hacken

Veiligheid. Systeem met codes om toegang te krijgen tot de salongegevens. Mastercode voor de saloneigenaar.

Image surveillance sécurité

Toezicht. U kunt drempelwaardes vaststellen op de KPI’s (verhouding verkoop, gemiddelde besteding, kleur, enz.) om een melding te krijgen in geval van achterblijvende omzet of aantal diensten.

scrolltotop Défiler vers le haut