De verplichting om een kassa uit te rusten met kassasoftware (bijvoorbeeld voor kapsalons en beauty salons), die voldoet aan de regels van de NF525 certificering, is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze maatregel is ontwikkeld om de bestrijding van btw-fraude te intensiveren.

NF525 ter voorkoming van frauduleuze praktijken

Vóór de inwerkingtreding van artikel 88 van de begrotingswet 2015 konden btw-belastingplichtigen die handelingen verrichtten met niet-belastingplichtigen, hun belasting aanzienlijk verminderen door bepaalde technieken toe te passen.

 

Het niet invoeren van verkooptransacties en het schrappen van ticketregels behoren tot de meest voorkomende frauduleuze praktijken. In veel gevallen kunnen handelaren ook hangende biljetten verwijderen en misbruik maken van het afdrukken van tickets in de testmodus.

 

Met de inwerkingtreding van artikel 88 van de begrotingswet 2015 wil de Staat de totstandkoming van elke frauduleuze praktijk voorkomen. Deze tekst schrijft de aankoop voor van software die voldoet aan de strenge regels van de NF525-certificering.

 

Ter informatie: BTW-fraude leidt tot een verlies van 15 tot 20 miljard euro in de schatkist van de staat.

De vereisten voor NF525 certificatie

Om de NF525-certificering te verkrijgen, moet de software optimale bescherming bieden van gegevens die nodig zijn voor belastingaangiften. Elke functie die de mogelijkheid biedt om informatie in geregistreerde tickets te verbergen, moet worden verwijderd.

 

Een gecertificeerd kassasysteem moet het tevens mogelijk maken de verschillende door de gebruikers verrichte handelingen te traceren en de interventies van de belastingdiensten te vereenvoudigen. In de programma’s moeten functies worden geïntegreerd die een snelle restitutie van geregistreerde kasgegevens mogelijk maken, hetgeen elke belastingcontrole zal versnellen.

 

Als algemene regel geldt dat een belastingplichtige bij een controle documenten van een erkende instantie moet overleggen om aan te tonen dat zijn kassasoftware aan de eisen voldoet. Indien de belastingplichtige echter niet over een NF-gecertificeerd computerprogramma beschikt, kan hij een certificaat van overeenstemming van de uitgever overleggen.

 

Er zij op gewezen dat de aanwezigheid van een certificaat geenszins de verificaties verhindert die door de ambtenaren van de administratie moeten worden verricht. Deze laatste evalueren de software systematisch. In geval van een anomalie passen zij onmiddellijk de bij wet bepaalde sancties toe: een boete van 7.500 euro per niet-conform kassasysteem of een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 45.000 euro.

 

Om te garanderen dat een kassasysteem aan de NF525-voorschriften voldoet, wordt sterk aangeraden hoofdzakelijk een beroep te doen op producten die zijn gecertificeerd door een erkende instantie zoals AFNOR. De Merlin kassa software, ontwikkeld door Ikosoft, is gecertificeerd NF525.

 

Aanverwante artikelen over de NF525-norm:

Het is niet mogelijk om in het certificeringsproces te zitten voor uw kassasoftware
NF525-certificering van software is verplicht
NF525 kassasoftware en gegevensbeveiliging
Hoe weet ik of mijn kassasoftware gecertificeerd is?

scrolltotop Défiler vers le haut