Om de strijd tegen belastingfraude te versterken, vereist de Financieringswet 2015 dat btw-plichtige beroepsbeoefenaren NF525 gecertificeerde kassasoftware gebruiken. Deze maatregel is van kracht sinds 1 januari 2018. De certificering wordt met name toegekend aan geldsystemen die voldoen aan regels die onder meer betrekking hebben op gegevensbeveiliging.

De doelstellingen van de begrotingswet 2015

Kassasoftware (voor kapsalons en voor schoonheidssalons) is een geautomatiseerd apparaat dat bestemd is voor verrichtingen tussen een btw-plichtige ondernemer en zijn niet-belastingplichtige klanten. De certificeringsverplichting van de begrotingswet 2015 is dan ook tot beide partijen gericht.

 

Zo zijn bijvoorbeeld beheerders van schoonheidssalons en kapsalons die zijn vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde, niet verplicht gecertificeerde software te hebben. Ook degenen die bij hun transacties facturen moeten overleggen, worden niet door de maatregel getroffen.

Bewijs van naleving en sancties

Om aan te tonen dat zijn kassasoftware in overeenstemming is met de nieuwe bepalingen van de begrotingswet 2015, kan een handelaar rechtstreeks de certificering voorleggen die door een geaccrediteerde instantie is uitgevoerd.

 

In het geval van afwezigheid van certificatie, volstaat een individueel certificaat dat door de uitgever van het programma wordt verstrekt. Dit garandeert de naleving van de regels van de norm NF525.

 

In geval van onregelmatigheden bij de naleving, kan een bedrijf een boete van 7.500 euro moeten betalen. Vervolgens moet zij zich binnen 60 dagen uitrusten met gecertificeerde software om de toepassing van een tweede sanctie te voorkomen.

 

Wat het gebruik van een vals certificaat betreft, voorziet de wet in een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 45.000 euro voor de pleger van een dergelijk strafbaar feit. Er zij op gewezen dat deze sancties ook kunnen worden opgelegd aan de uitgever van de software.

De regels van de NF525 norm

De norm NF525 wordt afgegeven door AFNOR Certification. Het legt een identificatie op van de processen en de verzamelde gegevens. Bovendien vereist het een optimale beveiliging van de informatie met betrekking tot de verzameling door middel van een elektronische handtekening.
De regels van de NF525-norm omvatten ook de archivering van gegevens. Er wordt zelfs een controlespoor ingevoerd. Het is een instrument voor de traceerbaarheid van kasontvangsten.

 

Samenvattend moet software die aan de NF525-norm voldoet, de verificatie van elke transactie-informatie vergemakkelijken. Zij verhinderen ook de toepassing van praktijken waarbij gegevens worden verborgen die in de btw-aangifte in aanmerking moeten worden genomen. Of het nu is om sancties te vermijden of om de berekening van de eerste bron van inkomsten voor de overheidsfinanciën te versnellen, het verdient de voorkeur gecertificeerde software te gebruiken.

 

Ga verder met de NF525 norm:

Verbod op het hebben van kassasoftware die nog gecertificeerd moet worden
De NF525-norm voor kassasoftware en de strijd tegen BTW-fraude
Hoe weet ik of een kassasoftware NF525-gecertificeerd is?
Merlin is DE gecertificeerde kassasoftware voor kapsalons en schoonheidssalons

scrolltotop Défiler vers le haut