Uiteraard is het mogelijk om de kassasoftware te certificeren en is dit sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplichting geworden. Deze financieringswet is overigens in 2016 aangenomen. De regering heeft het gebruik van kassasoftware geregeld om BTW-fraude, dat wil zeggen belasting over de toegevoegde waarde, te bestrijden. Het gebruik van een kassasysteem zou neerkomen op het verzwijgen van een deel van de gegenereerde inkomsten. De handelaar moet daarom software gebruiken die aan de eisen voldoet en veilig is.

 

beste schoonheidssalon kassiers software om te downloaden
gratis kassa software
hair salon facturatie software ipad review

 

Met andere woorden, deze kassasoftware moet ook vergezeld gaan van een certificaat dat is afgegeven door een organisatie die door de uitgever of door een geautoriseerde organisatie is erkend. De conformiteit van deze kassasoftware, met inbegrip van e-commerce, was gebaseerd op 4 criteria: de onveranderlijkheid van de gegevens, de beveiliging ervan, de bewaring ervan en de toegankelijkheid ervan in het kader van een controle door de belastingdienst. De regulering van de kassasoftware is dus gericht op de exploratie van de gegevens om de belastingfraude te beperken. Indien de software andere functionaliteiten heeft dan die van inzameling, worden deze niet in aanmerking genomen bij de conformiteit ervan.

 

Er zijn twee soorten organisaties die u een verticaal certificaat van overeenstemming voor uw kassasoftware kunnen verstrekken. De eerste is de AFNOR-certificering met het NF525-certificaat van overeenstemming. De tweede organisatie is het Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) dat een referentiecertificaat aanbiedt voor de certificatie van geldsystemen. In het conformiteitscertificaat moet worden verklaard dat de kassasoftware voldoet aan de 4 criteria voor gegevensverwerking, te weten archivering, bewaring, beveiliging en onveranderlijkheid van de gegevens. Het versienummer van deze software moet op dit type certificaat worden vermeld.

 

goedkope spa software.

 

De uitgever van kassasoftware kan ook een certificaat van overeenstemming voor zijn klanten afgeven. Hij moet een certificaat overleggen waaruit blijkt dat zijn software voldoet aan de in de Franse wet gestelde eisen. Een officieel model is beschikbaar voor de uitgever om efficiënt in te vullen. Indien de handelaar die ook eigenaar is van de software, zich niet houdt aan de voorschriften betreffende de conformiteit van zijn software, kan hem een boete van 7 500 euro worden opgelegd. In dat geval moet de gesanctioneerde handelaar binnen 60 dagen aan de voorschriften voldoen, of riskeert hij opnieuw te worden beboet.

scrolltotop Défiler vers le haut