Hoe open je een kapsalon

Uw project verwezenlijken, uw eigen bedrijf oprichten is een uitdaging en een echte hindernisbaan als u niet goed voorbereid bent.
In de wellness- en schoonheidssector is het des te raadzamer om alle aspecten van de onderneming te kennen alvorens van start te gaan! Daarom bieden wij u in dit artikel een overzicht van de verschillende taken die u zult moeten volbrengen, als u uw eigen kapsalon wilt creëren.

 

In de eerste plaats is het van fundamenteel belang te preciseren dat een kapper een vakman is. En dit, of hij zijn activiteit nu thuis of in een salon beoefent.
Hij combineert een ambachtelijke en een commerciële activiteit, indien en alleen indien hij haarverzorgings producten (shampoos, conditioners, maskers, voedende verzorging, enz.) koopt en doorverkoopt. Als zijn bedrijf de drempel van 10 werknemers overschrijdt, zal zijn activiteit worden beschouwd als een commerciële activiteit.

Zijn diploma’s verplicht

De regel

De eisen zijn heel eenvoudig. Als je geen diploma’s hebt om te praktiseren, zul je geen kapsalon kunnen openen. Drie diploma’s, om uit te kiezen, zijn essentieel:

 • Het professionele kappersdiploma
 • Het kappersdiploma
 • Het diploma dat is ingeschreven in het nationale register van beroepscertificering op een gebied dat rechtstreeks verband houdt met dat van het kappersvak

De uitzondering op de regel

Als een van uw werknemers of uw echtgeno(o)t(e) een of meer van de vereiste diploma’s heeft, dan kunt u uw kapsalon zonder problemen openen.
Bovendien is het openen van een herenkapsalon veel gemakkelijker dan het openen van een dameskapsalon. De wet bepaalt immers dat het mogelijk is om zonder diploma een kapperszaak voor mannen te openen als aanvulling op een hoofdactiviteit en in een gemeente van minder dan 2000 inwoners.

Het kiezen van uw status voor uw bedrijf

Op het eerste gezicht zult u geneigd zijn uzelf tot auto-ondernemer uit te roepen, maar in de praktijk is dat niet aan te bevelen. De drempel van de omzet die niet mag worden overschreden, is immers te laag en kan u sterk benadelen.

 

Het is dus veeleer raadzaam te opteren voor de volgende statuten: SARL, SAS of hun eenpersoonsvormen, hetzij een EURL of een SASU. Door deze vennootschapsvorm te kiezen, bent u beschermd tegen uw professionele schuldeisers. Deze zullen geen beslag kunnen leggen op uw persoonlijke bezittingen om betaling van hun rekeningen te verkrijgen.

Het registreren van uw kapsalon

Om uw kapsalon te registreren, moet u een juridische aankondiging publiceren in een officieel dagblad, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap deponeren bij uw professionele bank en ten slotte naar het centrum voor de formalisering van ondernemingen (CFE) gaan om uw salon te registreren.

Inschrijven in het handelsregister

De regel

Alvorens u in te schrijven in het handelsregister, moet u eerst een stage de préparation à l’installation of SPI. hebben doorlopen.

Tijdens deze cursus zult u de fundamentele kennis verwerven om een ambachtelijk bedrijf op te zetten. Deze korte en nuttige cursus (tussen 4 en 5 dagen) zal u in staat stellen de werking van een ambachtelijk bedrijf op juridisch, fiscaal, sociaal en boekhoudkundig gebied te leren kennen.

Kosten van de cursus: tussen 200€ en 300€, afhankelijk van de kamer van ambachten en nijverheid.

De uitzondering op de regel

Om vrijgesteld te worden van deze cursus, moet u:

 • zijn gedurende 3 jaar ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister (RCS)
 • drie jaar lang een landbouwactiviteit, een vrij beroep of een uitvoerend beroep hebben uitgeoefend
 • al eerder in het handelsregister zijn ingeschreven
 • ben al 3 jaar een meewerkende echtgenoot
 • het masterdiploma of een erkend diploma hebben

Om voor deze vrijstelling van opleiding in aanmerking te komen, moet u uw verzoek per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs zenden aan de voorzitter van de Kamer van Ambachten van het departement waar u uw beroep wilt uitoefenen. Uiteraard moeten bij dit verzoek alle bewijsstukken worden gevoegd.

 

Indien u na deze mailing binnen een maand geen antwoord ontvangt, betekent dit dat uw aanvraag is aanvaard en dat u bent vrijgesteld van opleiding.

De financieringsmiddelen waarop u aanspraak kunt maken

 • De erlening
 • De lening voor het netwerkinitiatief
 • De lening van het netwerk Entreprendre
 • De steun van de Pôle emploi voor de oprichting van ondernemingen (voor werklozen)
 • De bank (vereist een bevredigende bijdrage)
 • De financiering van de openbare investeringsbank (BPI)

De verplichtingen die inherent zijn aan uw onderneming

Facturen

Wanneer u facturen uitreikt, moet u ervoor zorgen dat u de prijzen inclusief alle belastingen weergeeft. Op de factuur moet immers het te betalen bedrag exclusief belasting en inclusief alle belastingen worden vermeld. De kassasoftware moet NF525 gecertificeerd zijn, zoals de Merlin kapsalon kassasoftware.

Brandveiligheidsvoorschriften.

De eis met betrekking tot het afspelen van muziek in uw salon

U moet toestemming vragen aan SACEM om muziek te mogen spelen in uw huiskamer.

Als u uw bedrijf wilt diversifiëren

In dit specifieke geval moet u dat van tevoren uitzoeken. Er zijn specifieke normen zodra het gaat om schoonheidsproducten of -diensten.

 

Artikelen die u misschien ook interesseren:

 

Communicatie en Marketing voor Kapsalon
Online Kappers Afspraak Software

 

scrolltotop Défiler vers le haut