Hoe open je een schoonheidssalon

In Frankrijk is de wellness- en schoonheidssector in 2015 met 7% gegroeid ten opzichte van 2016. In 2018 geven steeds meer huishoudens geld uit om cosmetica of behandelingen aan te schaffen. Vrouwen zijn de belangrijkste consumenten van schoonheidsproducten, gezichtsbehandelingen, lichaamsverzorging, enz. Wat mannen betreft, zij zijn enthousiaster over alles wat model staat…

Biologische producten zijn in opmars en er worden steeds meer gespecialiseerde instituten opgericht. Als u ook uw eigen schoonheidssalon wilt oprichten en openen, volgen hier enkele tips en de verschillende stappen die u moet volgen om uw tijd, uw geld en de efficiëntie van de lancering van uw salon te optimaliseren!

Je eigen schoonheidssalon beginnen is een uitdaging en een geweldige kans. Velen van jullie zijn misschien in de war als je begint. De te respecteren regels zijn streng en talrijk, maar zij zullen het mogelijk maken uw toekomstige salon duurzaam te maken.

Alvorens met een administratieve procedure te beginnen, en zoals bij elke bedrijfsoprichting, moet u een soort inventaris opmaken: een marktstudie en een bedrijfsplan.

De marktstudie en het bedrijfsplan zijn van fundamenteel belang, zij vormen het fundament van uw concept en hetgeen u in staat zal stellen uw droom te verwezenlijken. Keuze van kleuren, decoratie, behandelingsmenu, naam, enz. Deze twee bestanden zijn essentieel om uw project tot een goed einde te brengen.

De vereiste diploma’s

De regel

In de esthetiek is het diploma verplicht. In dit verband moet u een bewijs van beroepsbekwaamheid (CAP) of een brevet van beroepsbekwaamheid (BEP) overleggen. Manicure, kapper, gezichtsbehandeling, lichaamsbehandeling… Al deze diensten worden aangeboden in schoonheidssalons en moeten worden uitgevoerd door professionals, met de juiste apparatuur en normen. Deze twee diploma’s zijn dus niet facultatief.

De uitzondering op de regel

Indien u gedurende ten minste drie jaar een activiteit in de schoonheids- en wellness-sector hebt uitgeoefend, als werknemer, zelfstandige of instituutsmanager, bent u vrijgesteld van het overleggen van de bovengenoemde diploma’s.

Financiële investering

De marktstudie en uw bedrijfsplan zullen u in staat stellen te anticiperen op eventuele onaangename verrassingen, meer te weten te komen over uw directe of indirecte concurrenten (vooral als u zich wilt specialiseren). Zij zullen u ook de mogelijkheid geven om gemakkelijker een lening aan te vragen bij de bank. De ernst van deze twee dossiers zal u toelaten uw motivatie aan de bank te tonen en ervoor te zorgen dat u de nodige steun en financiering zal vinden om uw instituut op te starten! Belangrijk: de gemiddelde minimuminvestering om een schoonheidssalon op te richten bedraagt ongeveer 70 000 euro. Het ideaal is een bijdrage van ongeveer 20% van dit bedrag.
Stel een concreet dossier samen, wees gemotiveerd, als u erin gelooft en als u de juiste argumenten en bewijzen hebt verzameld dat uw instituut een succes zal worden, zal de bank u helpen!

De SPI of Stage de Préparation à l’Installation

Net als voor kapsalons is een laatste stap noodzakelijk alvorens uw instituut te openen: de cursus ter voorbereiding van de installatie. Na deze opleiding zult u alles weten over de werking van een ambachtelijk bedrijf op juridisch, fiscaal, sociaal en boekhoudkundig gebied. Deze opleiding duurt 4 à 5 dagen en kost tussen 200 en 300 euro, afhankelijk van de Kamer van Ambachten en Nijverheid in uw regio.

 

Om vrijgesteld te worden van deze cursus, moet je:

  • al 3 jaar ingeschreven zijn in het handels- en bedrijvenregister (RCS)
  • drie jaar lang een landbouwactiviteit, een vrij beroep of een uitvoerend beroep hebben uitgeoefend
  • al eerder in het handelsregister zijn ingeschreven
  • ben al 3 jaar een meewerkende echtgenoot
  • het masterdiploma of een erkend diploma hebben

Dit verzoek om vrijstelling van de opleidingsperiode moet worden gericht aan de voorzitter van de Kamer van Ambachten en Nijverheid van de regio waar de activiteit zal worden uitgeoefend.

Welke rechtsposities kunt u claimen?

Wat kapsalons betreft, zullen velen onder u denken aan de status van auto-ondernemer. Ook hier is het echter niet aan te bevelen. De drempel van de omzet die niet mag worden overschreden, kan u benadelen omdat hij te laag is in vergelijking met dit soort activiteiten.

In dat geval moet u kiezen voor een SARL of SAS. Als u alleen bent, kunt u meer te weten komen over het EIRL. De naamloze vennootschap is een statuut dat u toelaat uw persoonlijk vermogen te beschermen. Een andere status die u kunt aanvragen is de EURL, die een SARL is maar met één aandeelhouder. Dankzij dit goed aangepaste statuut kan de manager zijn eigen bezoldiging bepalen.

In het algemeen kiezen professionals die hun schoonheidssalon oprichten voor de Individuele Vennootschap op eigen naam of de IE.

Zodra u uw statuut hebt gekozen, hoeft u uw bedrijf alleen nog maar in te schrijven bij de Kamer van Ambachten en Nijverheid.

De creatie van uw schoonheidssalon

Nadat u een marktstudie hebt gemaakt, een bedrijfsplan hebt opgesteld, de bank ermee heeft ingestemd u in uw project te begeleiden en u een status hebt gekozen, is het allemaal goed, u kunt van start!

Start uw communicatiestrategie, maak uw website, gebruik sociale netwerken, vele communicatie- en marketingtechnieken staan ter beschikking van wellness- en beautyprofessionals! Doe er je voordeel mee!

De vereisten die inherent zijn aan uw activiteit

Er zijn veel normen die in een schoonheidssalon gerespecteerd moeten worden. En voor een goede reden… U biedt diensten aan derden aan die u in vertrouwen nemen en zich aan u leveren in een vertrouwensrelatie.

Er zijn:

  • Veiligheids- en toegankelijkheidsnormen (normen betreffende inrichtingen die het publiek ontvangen (veiligheid, brand, brandblusapparaten, toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten, enz.
  • Hygiënische normen
  • Standaarden voor de prijsaanduiding van diensten: buiten en binnen de inrichting
  • Verbod van medische activiteiten. Wat “massages” betreft, zijn de instituten immers verplicht te communiceren over de term “model” “modelleren”. Voor ontharing mogen schoonheidsspecialisten alleen ontharing met een pincet of was aanbieden. Ook voor zonnebanken geldt een toegangsverbod voor minderjarigen, het diploma moet worden getoond in de daarvoor bestemde ruimte. In diezelfde ruimte moet een veiligheidsbril beschikbaar zijn voor de klanten, en moeten ook de wettelijke mededelingen betreffende het gebruik van de machines worden opgehangen. Hetzelfde geldt voor de wijze van gebruik van de machines of zelfs voor de risico’s in geval van verkeerd gebruik.
  • Verplichte normen voor de plaatsing ter attentie van het personeel

Om u te helpen uw schoonheidsinstituut te digitaliseren en uw dagelijks leven gemakkelijker te maken, ontdek onze aanbiedingen, onze software. Merlin is de beauty salon kassa software bij uitstek. Het is NF525 gecertificeerd.

Bruikbare links

Andere onderwerpen die u misschien ook interesseren:

scrolltotop Défiler vers le haut