Sinds de begrotingswet 2018 is het verplicht om zijn kassasoftware te certificeren en dat deze software voldoet aan de voorwaarden van onveranderlijkheid, beveiliging, bewaring en archivering. De eerste doelstelling is de bestrijding van fraude met de belasting over de toegevoegde waarde, algemeen bekend als BTW.

 

gecertificeerde kasregister software review
download computersoftware voor schoonheidssalon
beste goedkope kapsalon kassiersoftware
verplichte massage kassier software

 

Wat is kassa software

Ter herinnering, kassasoftware is een computerprogramma dat in het hart van de kassamachine draait om de gebruiker ervan in staat te stellen verschillende taken en bewerkingen uit te voeren die verband houden met de inning van contanten, maar ook met de verschillende facetten van boekhouding. De verzameling betreft dus de zogenaamde “front office” kant en dus de loketactiviteit en het boekhoudkundige gedeelte wordt gebruikt om de bedrijfsactiviteit te structureren met functionaliteiten die verband houden met inventarisbeheer, factureringsbeheer.

Wat is kassa software certificering

?
Indien u een handelaar bent, handel drijft met particulieren, een kassasoftware gebruikt en BTW-plichtig bent, moet u een kassasoftware met een certificering aanschaffen. Deze certificering moet worden afgegeven door de uitgever van de software.

Opdat uw kassasoftware gecertificeerd zou zijn, is het absoluut noodzakelijk dat zij aan vier fundamentele criteria voldoet, namelijk

  • behoud van gegevens
  • behoud van gegevens
  • gegevensarchivering
  • onveranderlijkheid van gegevens
  • gegevensbeveiliging

 

Wie zorgt voor de certificering van de kassasoftware?

Om de certificering van uw kassasoftware te verkrijgen, hebt u de keuze tussen een erkende instantie die een certificaat afgeeft of een individueel attest dat kan worden gevraagd bij eventuele controles door de belastingdienst.

 

Er zijn slechts twee organisaties die door de COFRAC (Franse accreditatiecommissie) zijn geaccrediteerd en dit certificaat afgeven, namelijk de AFNOR en het Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE).

 

In het certificaat moeten de vier criteria worden vermeld die door de wet voor goedkeuring zijn opgelegd, alsmede het versienummer van de kassasoftware die men bezit.

 

Ten slotte is het de verantwoordelijkheid van de handelaar om bij de uitgever van de kassasoftware de certificering van de kassasoftware aan te vragen. Het certificeringsdocument zal moeten worden voorgelegd in geval van een mogelijke controle op straffe van betaling van een boete van 7.500 euro per kasregister. Daarom is het absoluut noodzakelijk over kassasoftware te beschikken die de door de geldende wetgeving opgelegde voorwaarden in acht neemt.

scrolltotop Défiler vers le haut